Beri Rana

Rana Beri


Eğitim:

• Strathclyde Üniversitesi (Britanya), Siyaset Bilimi Bölümü,Yüksek Lisans (British Council Başarı Bursuyla), 1990.
• Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye), Çeviribilim Bölümü, Lisans,1989.

Üyelik/Akreditasyon:

• TKTD Türkiye Konferans Tercümanları Derneği
• AIIC Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği
• Avrupa Birliği Kurumlarına (AB Komisyonu, Parlamentosu ve Adalet Divanı) akredite

Mesleğe Başlangıç Yılı:

• 1989

Akademik Deneyim:

• 1991 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi

Dil Kombinasyonu:

• Türkçe – A
• İngilizce – B