30 Yılı Aşan Deneyim


Geçmişe Yolculuk

      

Eşlik Çevirisi

Eşlik/fısıltı çevirisinde çevirmenler iş toplantıları, diplomatik görüşmeler ya da fabrika ziyaretleri gibi pek çok farklı ortamda az sayıda katılımcı için tercüme yaparlar. Konuşmaları eşzamanlı (fısıldayarak) ya da ardıl biçimde aktaran çevirmenler, tercüme kabininde değil katılımcılara eşlik ederek çalışırlar. Fısıltı çevirisi, büyük ölçekli toplantılar için elverişli değildir, zira çevirmenler konuşmacıları duymakta zorluk çekebilirler.simultaneous interpretation