Ardıl (Konsekütif) Çeviri

Ardıl çeviri, genellikle simultane çeviri ekipmanının kullanılmasının mümkün ya da uygun olmadığı durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Bu çeviri türünde konuşmacı, konuşmanın içeriğine göre birkaç cümle veya dakika boyunca konuşurken çevirmen not tutar. Konuşmacı daha sonra durur ve çevirmen söylenenleri diğer dilde tekrar eder.

Not alma becerileri, güçlü bir bellek ve toplum önünde konuşma yetisi gerektiren ardıl çeviri aslında konferans tercümanlığının en teknik dallarından biridir. Ardıl çevirinin en çok tercih edildiği toplantı türlerinden biri baş başa gerçekleşen diplomatik görüşmelerdir. Uluslararası ilişkilerin tüm boyutlarının ele alındığı ve sıkça yüksek gizlilik gerektiren bu toplantılar genellikle ardıl tercüme ile gerçekleşir.

Ardıl ya da eski adıyla konsekütif çevirinin sıkça kullanıldığı bir başka alan tahkim duruşmalarıdır. İfade veren tanıkların dinlenmesi sırasında hakem heyetleri, tanığın ifadesindeki akıcılığı ve tonlamasını da anlamak amacıyla bazen ardıl çeviriyi tercih eder. Enterkon’un tahkim usullerine hakim ve hukuk bilgisine sahip tercümanları pek çok uluslararası tahkim davasında ardıl çeviri yaparak kendilerini kanıtlamışlardır.

Ardıl çevirinin günümüzde en çok kullanıldığı bir başka alan da denetim ve uygunluk değerlendirmesi gibi çalışmalardır. Ayrıca kulaklık dağıtılmayacak kadar çok sayıda izleyicinin olduğu kalabalık ortamlarda, yemek davetlerinde ve makam ziyaretlerinde de sıkça ardıl çeviriye ihtiyaç duyulabilir.